Incident Management system

Incident Management System umožňuje rozpoznať neštandardné správanie informačného systému a predísť tak vzniku problému alebo aspoň minimalizovať...

V jednej službe je za výhodnú cenu poskytnutá mimoriadne komplexná úroveň identifikácie, riadenia

Prehľad o stave monitorovaných systémov, aplikácií ako aj prostredia v priestoroch serverovne v jednom unifikovanom nástroji.

Služby

Každý informačný systém obsahuje v sebe určité prvky monitorovania. Naša služba je zameraná na...

Sledujeme nielen funkcionalitu systému, ale aj jeho prevádzkové a bezpečnostné parametre. Takto je...

Prostredníctvom mobilného zariadenia sledujete stav infraštruktúry. Stačí sa prihlásiť menom a heslom...

Zákaznícke centrum je samostatné oddelenie zamerané na správu...

Potrebujete mať zabezpečený nepretržitý dohľad nad systémami a Vaše kapacity nepokryjú režim 24 hod. denne?

Veľkému množstvu výpadkov predchádzajú postupné zmeny parametrov informačného systému. Ich včasné odhalenie a náprava sú hlavnými prínosmi nášho riešenia.

Uvažujete
nad dohľadom
systémov?

 

Vyskúšať Incident Management System

Aktuality

máj 2 GAMO

Získajte proaktívny dohľad nad IT systémami, prevádzkujte ich v našom GAMO Cloude. Nepretržitý...

Mar 2 GAMO

Autonómny proxy server je výsledkom vlastného vývoja spoločnosti GAMO. Rozširuje bežnú funkcionalitu...

Mar 7 GAMO

Pozývame Vás k nám alebo prídeme za Vami. Prostredníctvom živej ukážky sa dozviete ako Incident...

Powered by GAMO

Created by ActivIT.